Ούτε βήµα πίσω για τις αµοιβές


«Κλειδί» για το άνοιγµα των επαγγελµάτων του δικηγόρου και του µηχανικού αποδεικνύεται το καθεστώς των ελάχιστων αµοιβών που επικρατούν στους δύο κλάδους. Αυτό προέκυψε στιςχθεσινές συναντήσεις που είχε - παρουσία των αρµόδιων υπουργών - ο Γ. Παπακωνσταντίνου µε τους εκπροσώπους των µηχανικών και των δικηγόρων.

Ο υπουργός παρέδωσε στους εκπροσώπους των µηχανικών και των δικηγόρων γραπτώς, τις διατάξεις που απαιτείται να αλλάξουν ώστε να ανοίξει το καθένα από τα δύο επαγγέλµατα. Από το υπουργείο Οικονοµικών διαµηνύουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να µην καταργηθούν οι κατώτατες αµοιβές – και απλώς αναζητούν φόρµουλα ώστε να µην υπάρξουν απώλειες για τα Ταµεία των δύο κλάδων. Αυτό θα γίνει, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς του υπουργείου, µέσω των «αµοιβών αναφοράς», µε βάση τις οποίες θα καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων και µηχανικών.

H κυβέρνηση επείγεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύνταξης του νοµοσχεδίου – θα δοθεί στους ενδιαφεροµένους για ολιγοήµερη διαβούλευση στα τέλη της επόµενης εεβδοµάδας. Μάλιστα, στις προθέσεις του υπουργού Οικονοµικών είναι να φέρει το νοµοσχέδιο στο Υπουργικό Συµβούλιο την επόµενη εβδοµάδα, ώστε να προλάβει να το καταθέσει στη Βουλή ώς τέλος Ιανουαρίου.

Ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, µιλώντας χθες σε εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ στο Μέγαρο Μουσικής, τόνισε ότι «οι στρεβλώσεις πρέπει να αρθούν» και η άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων να ξαναγίνει ελεύθερη και αυτό σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι σοσιαλιστικό ή προοδευτικό να διατηρηθούν.

οι ΡΥΘΜΙςεις
Ο υπουργός Οικονοµικών παρέδωσε σε µηχανικούς και δικηγόρους έγγραφο µε τις διατάξεις που πρέπει να αλλάξουν

Ζητούν «αντίβαρα» στην απελευθέρωση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σίλα Αλεξίου

ΚΑΜΙΑ εκπληξη – ευχάριστη ή δυσάρεστη – δεν επιφύλαξε στους δικηγόρους ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου κατά τη χθεσινή τους συνάντηση για το φλέγον ζήτηµα της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος. Ωστόσο, φαίνεται πως η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο αφήνοντας ένα «ανοιχτό» παράθυρο για τον ερχόµενο Ιούνιο και τη ρύθµιση κρίσιµων ζητηµάτων µε προεδρικά διατάγµατα.

Με εξαίρεση την υπόσχεση ότι µε τις νέες ρυθµίσεις θα αρθούν µεν οι γεωγραφικοί περιορισµοί των δικηγόρων όσον αφορά τις παραστάσεις τους στα δικαστήρια, αλλά θα απαγορευτεί η ίδρυση και δεύτερης έδρας (γραφείου) σε άλλη πόλη πλην εκείνης όπου ασκεί ο δικηγόρος το επάγγελµά του, οι υπόλοιπες αξιώσεις του δικηγορικού σώµατος µάλλον πέφτουν στο κενό.

Ωστόσο, η κατάργηση τωνελάχιστων αµοιβών– που αποτελείκαι το κοµβικό σηµείο τριβής µεταξύ τουυπουργείου Οικονοµικών και του δικηγορικούσώµατος – δεν θα επιφέρει, ως φαίνεται, τις συνέπειες που επικαλούνται οι δικηγόροι όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους ταµεία και τους δικηγορικούς συλλόγους. Σύµφωνα µε την κυβερνητική πρόταση, οι ελάχιστες αµοιβές µετονοµάζονται σε «νόµιµες αµοιβές», κατ’ εφαρµογή της κοινής υπουργικής απόφασης του 2007, όπως ισχύει και σήµερα.

Παράλληλα θα προβλέπεται καιη έγγραφη συµφωνία µεταξύ δικηγόρου και εντολέα για την αµοιβή του πρώτου, αλλά στις περιπτώσεις που δενυπάρξει τέτοιο έγγραφο θα ισχύουν οι νόµιµες αµοιβές που θα καθορίζουν και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

Επί της ουσίας, δεν αλλάζουν πολλά πράγµατα, διαφοροποιείται ωστόσο το τοπίο επί της διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ. Σήµερα την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ φέρει ο πελάτης, ενώ µε τις νέες ρυθµίσεις το βάρος αυτό µετατίθεται στον δικηγόρο. Αλλα φορολογικά ζητήµατα δεν θα περιληφθούν στο νέο νοµοσχέδιο για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, καθώς αυτά θα ρυθµιστούν µε το φορολογικό νοµοσχέδιο.

Το ζήτηµα της άρσης της απαγόρευσης διαφήµισης, εξάλλου, φαίνεται πως δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τους δικηγορικούς συλλόγους, καθώς θα τεθούν ούτως ή άλλως αυστηρές προϋποθέσεις µε προεδρικό διάταγµα του υπουργείου ∆ικαιοσύνης.


Φοβούνται χάος µε τον ανταγωνισµό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Προκόπης Γιόγιακας

ΝΟΜΙΜΕς ή τιµές αναφοράς µε δυνατότητα περαιτέρω µείωσης, αντί για τιςελάχιστες αµοιβές που ισχύουν σήµερα, προτείνει η κυβέρνηση στους µηχανικούς στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το άνοιγµα του επαγγέλµατος των µηχανικών.

Από την κυβέρνηση αναζητούν µια φόρµουλα που να δείχνει ότι το επάγγελµα ανοίγει, χωρίς ωστόσο να προκαλούνται µεγάλες αντιδράσεις στους µηχανικούς,αφού προσπαθούν να τους πείσουνότι δεν θα πειραχθούν οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικων ταµείων.

Στη χθεσινή συνάντηση γιατο θέµα – αυτή τη φορά στο υπουργείο Οικονοµικών – συµµετείχαν ουπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο υπουργός Υποδοµών ∆ηµήτρης Ρέππας, η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη και το προεδρείο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Ειναι η 2η συνάντηση που πραγµατοποιηθηκε από την περασµένη Τρίτη.

Η κατάργηση των ελάχιστων αµοιβών αποτελεί κόκκινο πανί για τους µηχανικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι πέρα από το οικονοµικό σκέλος αποτελούν και δικλίδα ασφαλείας για την ποιότητα των εργων. Η επιχειρηµατολογία τους είναι ότι, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανέναςοργανισµός πιστοποίησης, ο καθένας θα προχωρά σεπολύ µεγάλες εκπτώσεις προκειµένου ναγίνει ανταγωνιστικός. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο κ. Παπακωνστινου ξεκαθάρισε στους µηχανικούς ότι είναι κυβερνητική επιλογή το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων. Οι µηχανικοί εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους λέγοντας ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν καταργεί τις ελάχιστες αµοιβές και ότι και άλλες χώρες, όπως είναι η Γερµανία, έχουν ελάχιστες αµοιβές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ανέφεραν στους υπουργούς ότι δεν έχει γίνει καµιά µελέτη για τις επιπτώσεις που θα έχει το άνοιγµα του επαγγέλµατός τους.

Στη συζήτηση που έγινε, αναφέρθηκε ότι, για να προχωρήσει η κατάργησητων ελάχιστων αµοιβών, θα πρέπει νακαταργηθούν τουλάχιστον 20 διατάξειςαπό το 1923 έως σήµερα που καθορίζουν τις προδιαγραφές των µελετών και διασφαλίζουν τις ελάχιστες αµοιβές. Και για τον λόγο αυτόν τους διενεµήθη ένακείµενο 15 σελίδων, πάνω στο οποίο θα πρέπει να κάνουν τις παρατηρήσεις τους.

http://www.tanea.gr

Σχόλια