Ιδρύεται το ελληνικό… “FBI”!


Ομοσπονδιακή Αστυνομία τύπου «FBI» για την καταπολέμηση του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με το σχέδιο ΠΔ οι δυο αυτές νευραλγικές υπηρεσίες (Δίωξη Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) συγχωνεύονται σε μια νέα υπερσύγχρονη υπηρεσία πανελλαδικής εμβέλειας και θα υπάγονται στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ, ενώ θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 242.650 ευρώ για το τρέχον έτος και με 212.000 για το 2012.
Τα στελέχη της νέας αυτής υπηρεσίας της ΕΛΑΣ θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του εξωτερικού.
Στις αρμοδιότητες της νέας αυτής υπηρεσίας, μεταξύ των άλλων, υπάγονται
1) το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 2) η κατάχρηση της Δημόσιας περιουσίας, 3) η καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων (δασικών, κ.λπ.), 4) οι παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Ομίλων, 5) η παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων από το κράτος, 6) η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος, 7) το λαθρεμπόριο, 8) η παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων, 9) η απόκρυψη ή αλλοίωση φορολογικών στοιχείων, 10) η μη έκδοση αποδείξεων, 11) οι παραβάσεις που τελούνται στα πρακτορεία, στους φορείς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και καζίνο, 12) η μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, 13) οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, 14) οι παράνομες συνταγογραφήσεις και η έκδοση αναληθών γνωματεύσεων ιατρών σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου,15) η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, η υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, θα αποτελείται από τα εξής τέσσερα Τμήματα: α) το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, β) το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, γ) το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων και δ) το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. www.newsbomb.gr

Σχόλια