Κάθε μέρα θα σας δείχνουμε τους κλέφτες


Ρήμαξαν αυτή τη χώρα, μας φτώχυναν όλους, και τώρα αυτοί που τα φάγανε κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα για τον… φόνο.
Αλλά επειδή εμείς εδώ στο newsbomb.gr, όπως όλη η Ελλάδα, ζητάμε κάποιος να μπει φυλακή από σήμερα και κάθε μέρα θα σας αποκαλύπτουμε ένα σκάνδαλο γι' αυτούς που πραγματικά τα φάγανε…

Και ξεκινάμε από το μεγάλο φαγοπότι στον ΕΟΤ. Σε έκθεση από επιθεώρηση που έγινε στη Διεύθυνση Διαφήμισης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τον αρ. 571/Α/2010, η οποία παραδόθηκε στον εισαγγελέα τον Ιούλιο του 2010, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής εξωφρενικά!
Για τα περίπτερα του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις την τριετία 2007-8-9 ξοδεύτηκαν 19.860.548 ευρώ!

Και εδώ αρχίζει η μεγάλη «κομπίνα» όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα των ελεγκτών από τον έλεγχο στον ΕΟΤ.

«Για την αξιολόγηση των προσφορών για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, συγκροτήθηκε Έκτακτη Ειδική Επιτροπή, αποτελούμενη στην πλειοψηφία της από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα για τα οποία δεν προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής.

Επίσης κατά πάγια πρακτική του φορέα, πρόσωπα που ορίζονταν ως μέλη ως μέλη των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, πρόχειρων ή ανοικτών, ορίζονταν ως μέλη και των επιτροπών παραλαβής, ενώ παράλληλα προϊσταντο και των οργανικών μονάδων που αφορούσαν οι διαγωνισμοί και επομένως ήταν αυτοί που εισηγούνταν τη διεξαγωγή τους, καθόριζαν τους όρους και προδιαγραφές τους και εισηγούνταν για την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, κατά παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αφού στα ίδια πρόσωπα συνέπτιταν πλέον της μιας ιδιότητας».

Δηλαδή έστηναν επιτροπές με ανθρώπους που δεν δούλευαν στον ΕΟΤ, οι οποίοι έδιναν τις δουλειές όπου ήθελαν, τις εγκρίνανε, οι ίδιοι και τα προωθούσαν για πληρωμή, δηλαδή «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» και τα λεφτά τα πληρώναμε εμείς.http://www.newsbomb.gr

Σχόλια