Αναστολή της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του ΤΕΙ Πειραιά


Ανεστάλη η εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του ΤΕΙ Πειραιά για σήμερα και αύριο , που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη.

Στη συνέλευση διαπιστώθηκε ότι, ο προϋπολογισμός του Τ.Ε.Ι. Πειραιά το έτος 2009, για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου προσωπικού, ήταν 15.450 εκατ. ευρώ, το έτος 2010 13.040 εκατ. ευρώ, και το έτος 2011 7.400 εκατ. ευρώ. Είναι αυτονόητο, όπως αναφέρεται, ότι με τη χρηματοδότηση του έτους 2011 το Ίδρυμα δεν μπορεί να καλύψει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις σε υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας, τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικού αερίου και σε προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαστηρίων.

Το προσωπικό του Ιδρύματος (Ε.Π., Δ.Π, Ε.Τ.Π. και Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες), θα παρευρίσκεται στο Ίδρυμα για ανοικτές συζητήσεις σε θέματα που αφορούν τα ΤΕΙ και ειδικότερα θα συζητήσει το πλαίσιο διαμόρφωσης του ενιαίου επιμελητηριακού φορέα μηχανικών που δόθηκε για διαβούλευση.

Αύριο το πρωί θα συνέλθει ξανά η Συνέλευση του ΤΕΙ, προκειμένου να επανεκτιμήσει την κατάσταση.


http://www.tsantiri.gr

Σχόλια