Magna carta για τους καταναλωτές και ενεργειακά δίκτυα υπό το Δημόσιο


Με 15 υποχρεώσεις των προμηθευτών ενέργειας (ΔΕΗ και ιδιώτες) επιχειρεί να θωρακίσει τους καταναλωτές το ενεργειακό νομοσχέδιο που παρουσίασε χτες στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα. Τίνα Μπιρμπίλη και το οποίο τίθεται από σήμερα σε διαβούλευση.

Στον δε προωθούμενο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εξειδικεύεται μία σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες των πολιτών, όπως είναι η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών σε δόσεις, η αμφισβήτηση χρεώσεων από τους προμηθευτές, η προειδοποίηση πριν την επιβολή αυξήσεων, η απαγόρευση διακοπής της ηλεκτροδότησης σε περιόδους κ.α. Μάλιστα, για τους παραβάτες καταναλωτές ηλεκτρισμού προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και το 10% του τζίρου τους.

Ως “ευάλωτοι πελάτες”, θεωρούνται οι οικονομικά πολύ ασθενείς που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, οι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω, όσοι χρήζουν μηχανικής υποστήριξης (με συσκευές καρδιακής λειτουργίας, αιμοκάθαρσης, κλπ), άτομα με σωματική ή ψυχική αναπηρία με κινητικά προβλήματα ή χρόνιες παθήσεις, καθώς και όσοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και στα νησιά του Αιγαίου που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ (στη κατηγορία αυτή ανήκουν σχεδόν όλα).

Επίσης, καθιερώνεται ο θεσμός «Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου», ο οποίος θα υποχρεούται να δίνει ηλεκτρικό ρεύμα σε όποιον καταναλωτή του το ζητήσει, εφόσον ο μέχρι πρότινος προμηθευτής του, με δική του ευθύνη, του διέκοψε την παροχή. Η υπηρεσία θα παρέχεται για διάρκεια 3 μηνών, μέχρις ότου ο πελάτης διαπραγματευτεί σύμβαση με νέο προμηθευτή. Επιπλέον καθιερώνεται ο θεσμός του «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας», που υποχρεούται να δίνει ρεύμα σε οικιακούς πελάτες ή μικρές επιχειρήσεις που αδυνατούν να βρουν προμηθευτή που να προσφέρει τιμολόγια στα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν. Για την επιλογή των εταιρειών που θα αναλάβουν να παρέχουν αυτές τις δύο καινούργιες υπηρεσίες θα προκηρυχθεί διαγωνισμός το αργότερο ως τις 30/6/2013.

Έως τότε, το ρόλο αυτό αναλαμβάνει να παίξει η ΔΕΗ.

H Magna Carta με τις 15 υποχρεώσεις των εταιρειών

Aναλυτικά, τα 15 δικαιώματα των καταναλωτών ορίζονται στο νομοσχέδιο ως εξής:

• Το πολύ εντός 3 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάξει προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική για τον ίδιο επιβάρυνση.

• Κάθε εταιρεία οφείλει να γνωστοποιεί στον εν δυνάμει πελάτη πριν υπογράψει τη σύμβαση, τους όρους που αυτή περιλαμβάνει, και να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της τις προϋποθέσεις που περιέχονται στα τιμολόγιά της. Από τη πλευρά της η ΡΑΕ θα δημοσιοποιεί στην δική της ιστοσελίδα συγκεντρωτικούς πίνακες με τα τιμολόγια του κάθε προμηθευτή.

• Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την υπογραφή της, αν δεν του έχουν γνωστοποιηθεί από πριν οι παραπάνω όροι.

• Υποχρέωση παροχής στον πελάτη στοιχείων σχετικά με τις εκάστοτε χρεώσεις, τη κατανάλωσή του, αλλά και για το συνολικό κόστος παροχής ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου.

• Υποχρεωτική δημοσιοποίηση από τον προμηθευτή γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους πελάτες του, αλλά και για τις δραστηριότητές του, που θα ελέγχονται από τη ΡΑΕ.

• Υποχρεωτική παροχή πληροφοριών για τη δυνατότητα ένταξης κάποιου καταναλωτή στην κατηγορία των «Ευάλωτων Πελατών».

• Ενημέρωση για τη δυνατότητα πρόσβασης ενός πελάτη στην Καθολική Υπηρεσία και στην Υπηρεσία του Τελευταίου Καταφυγίου.

• Ιση μεταχείριση όσων διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά.

• Να παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που τους επιβάλλονται.

• Παροχή πληροφοριών για τις δυνατότητες υποβολής παραπόνων και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

• Για κάθε διαφωνία ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στα ΚΕΠ ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

• Ενημέρωση για το μίγμα των καυσίμων από το οποίο προέρχεται η ενέργεια που πουλάει (π.χ. από ΑΠΕ, λιγνίτη, αέριο).

• Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το μείγμα της ενέργειας που πουλάει.

• Να εφαρμόζει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων, χωρίς διακρίσεις, κάτι που θα ελέγχεται από τη ΡΑΕ.

• Δυνατότητα άρνησης να προμηθεύσει συγκεκριμένο πελάτη, αν συντρέχουν λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε άλλον προμηθευτή.


Η ρύθμιση για τα δίκτυα


Με το ίδιο νομοσχέδιο ορίζεται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μετοχική μεταβολή στη ΔΕΗ ή στη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου), τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου παραμένουν υπό τον έλεγχο του δημοσίου.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοθεσίου, τόσο η ΑΔΜΗΕ ΑΕ – θυγατρική κατά 100% της ΔΕΗ – όσο και ο ΔΕΣΦΑ – ανήκει κατά 100% στη ΔΕΠΑ – τελούν “πάντοτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών η οποία επάγεται τη μεταβολή στον δημόσιο έλεγχο συντελείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι η διοίκηση τής εταιρείας ασκείται κατά πλειοψηφία από μέλη που διορίζονται από το Δημόσιο ή/και ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων που ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου”.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, το νομοσχέδιο αποσυνδέει τυχόν μετοχικές εξελίξεις στη ΔΕΗ ή στην ΔΕΠΑ από τα ενεργειακά δίκτυα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως προβλέπονται και περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΡΑΕ μπορεί να επιτρέψει την άρνηση πρόσβασης τρίτων σε αυτά.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Ενεργειακό Νομοσχέδιο

Σχόλια