Οι ηθοποιοί του “Harry Potter” τότε και τώρα


Δείτε τους τρεις βασικούς πρωταγωνιστές των 7 ταινιών του Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson και Rupert Grin, όπως ήταν όταν βγήκε η πρώτη ταινία και πως τους είδαμε να μεγαλώνουν για να φτάσουν στη σημερινή τους εικόνα.

23 Αυγούστου 2000
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (1)

23 Αυγούστου 2000
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (2)

23 Αυγούστου 2000
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (3)

4 Νοεμβρίου 2001
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (4)

4 Νοεμβρίου 2001
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (5)

25 Οκτωβρίου 2002
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (6)

3 Νοεμβρίου 2002
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (7)

3 Νοεμβρίου 2002
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (8)

3 Νοεμβρίου 2002
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (9)

21 Μαΐου 2004
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (10)

23 Μαΐου 2004
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (11)

30 Μαΐου 2004
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (12)

25 Οκτωβρίου 2005
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (13)

6 Νοεμβρίου 2005
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (14)

6 Νοεμβρίου 2005
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (15)

22 Φεβρουαρίου 2005
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (16)

3 Ιουλίου 2007
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (17)

9 Ιουλίου 2007
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (18)

7 Δεκεμβρίου 2008
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (19)

6 Φεβρουαρίου 2009
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (20)

7 Φεβρουαρίου 2009
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (21)

7 Ιουλίου 2009
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (22)

22 Σεπτεμβρίου 2009
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (23)

3 Μαΐου 2010
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (24)

13 Ιουνίου 2010
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (25)

25 Ιουνίου 2010
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (26)

5 Νοεμβρίου 2010
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (27)

10 Νοεμβρίου 2010
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (28)

11 Νοεμβρίου 2010
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (29)

15 Νοεμβρίου 2010
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (30)

13 Φεβρουαρίου 2011
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (31)

24 Ιουνίου 2011
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (32)

12 Ιουνίου 2011
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (33)

6 Ιουλίου 2011
Οι ηθοποιοί του "Harry potter" τότε και τώρα (34)

Σχόλια