693.329 οι επίσημα άνεργοι στην χώρα μας


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, στα 693.329 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Αύγουστο 2011. Από αυτά 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και 410.394 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,19%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά....
0,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,63%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,23%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,14)%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,28%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (34,61%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (18,92%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,20%). Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (93,42%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (5,35%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,23%). Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 212.297 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 6.763 άτομα, ποσοστό 3,29% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο.http://www.trelokouneli.gr/

Σχόλια