Άλλη μιά αρνητική πρωτιά γιά την Ηλεία.


Η Ηλεία έχει το θλιβερό προνόμιο να απολαμβάνει συνεχώς την τελευταία θέση σε ανάπτυξη απ' όλους τους Νομούς της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα οι ιθύνοντες αιρετοί (Βουλευτές, αιρετοί Περιφέρειας, Δήμαρχοι κλπ) μιλούν για επενδύσεις που θα γίνουν από ντόπιους και ξένους επενδυτές (λευκούς, μαύρους και κίτρινους).

Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη.

Στις 31/10/2011 έληξε η προθεσμία για υποβολή προτάσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 που προέβλεπε για τον Νόμο Ηλείας ποσοστό επιχορήγησης 50%.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποβλήθηκαν έξι (6) προτάσεις. ΚΑΜΜΙΑ από την Ηλεία.

Οι γενικές αιτίες είναι πολλές:

- Φόβος επένδυσης λόγω οικονομικής κατάστασης της χώρας.

- Γραφειοκρατία του Δημόσιου Τομέα.

- Έλλειψη δανειοδότησης των επενδύσεων από τις Τράπεζες.

Άλλες αιτίες, εκτός των γενικών, για τον Νομό Ηλείας, κατά την γνώμη μας είναι:

- Σημαντική έλλειψη βασικών υποδομών, όπως Αεροδρόμιο και Ε.Ο Πατρών - Πύργου-Τσακώνα.

- Διαχείριση απορριμμάτων

- Αυθαίρετη δόμηση στις παραλίες

- Ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ)

- Έλλειψη στοχευμένων προγραμμάτων για Τουρισμό και μεταποίηση.

Γενικά όμως ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος του Μιχ. Χρυσοχοΐδη δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα αφού οι επενδυτικές προτάσεις σε όλη την Ελλάδα δεν υπερέβησαν τις 140 έναντι πολλαπλασίων (2.000-3.000 προτάσεις) στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους.


http://www.iliaoikonomia.gr/

Σχόλια