Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει.....

..........Τότε κόφτο κεφάλι!!!!!!!!!!!

Σχόλια