Υπό χρεοκοπία η Alex Pak


Μια ακόμη μεγάλη λιανεμπορική αλυσίδα, η Alex Pak, αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα προκειμένου να προστατευτεί από τις απαιτήσεις πιστωτών και προμηθευτών. Oπως γνωστοποίησε η διοίκησή της, την τελευταία δεκαετία έχουν....
πραγματοποιηθεί συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 11 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά την περίοδο της κρίσης, την τελευταία τριετία, έγιναν αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 5,6 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει τις δυσμενείς εξελίξεις για την εταιρεία αφενός στην κρίση και αφετέρου στις «απαράδεκτες πράξεις μικρής μερίδας προμηθευτών, οι οποίοι προεισέπραξαν και προσφράγισαν μεταχρονολογημένες επιταγές της εταιρείας πριν από τη λήξη τους».

Σχόλια