Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια


Αίτημα προς τη ΔΕΗ για έγκριση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 ΚW σε στέγες 31 δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων...
πρόκειται να υποβάλει ο Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης της χρήσης και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το θέμα μάλιστα συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, όπου τη σχετική εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης - Επιχειρηματικότητας και Αξιοποίησης ΑΠΕ, Αθ. Μαρκινός, ενώ η σχετική απόφαση που έλαβε το σώμα ήταν ομόφωνη.

Πιο συγκεκριμένα, η σχεδιαζόμενη δράση αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 KW σε στέγες και δώματα δημοτικών κτιρίων, προκειμένου στη συνέχεια να διατίθεται η παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ έναντι οικονομικού αντιτίμου το οποίο ανέρχεται σε 0,55 ευρώ/KW για συμβάσεις που υπογράφονται μέχρι τέλος του 2011.

Η σύμβαση αυτή ισχύει για χρονική διάρκεια 25 ετών. Τα έσοδα που θα προκύψουν από μια τέτοια κίνηση, μπορούν να συγκροτήσουν ένα «πράσινο ταμείο», με το οποίο ο Δήμος Καρδίτσας θα μπορεί να ενισχύει παρόμοιες φιλοπεριβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις στο μέλλον.

Σχόλια