Στην J&P Άβαξ το φ/β της Μεγαλόπολης


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, στην εταιρεία J&P Άβαξ κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός των εταιρειών Αρκαδικός Ήλιος Ένα ΑΕ και Αρκαδικός Ήλιος Δύο ΑΕ -που αποτελούν θυγατρικές της ΔΕΗ Ανανεώσιμες- για τη «μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών σταθμών ονομαστικής ισχύος 39 και 11 MW αντιστοίχως στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει προηγουμένως να εξευρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει την ικανοποιητική για την Επιχείρηση απόδοση του έργου.


http://www.energyonline.gr

Σχόλια