«Εξοικονομώ» στο Δημαρχείο

ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Μια καλή ευκαιρία να «ρίξει» το κόστος της θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων με την επιλογή εναλλακτικών συστημάτων ενέργειας έχει ο δήμος Ιωαννιτών μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ ΟΤΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).Ο δήμος Ιωαννιτών είναι ένας από τους 106 δήμους που πήραν το «πράσινο φως» να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που έγιναν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ). Η υπουργική απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εκδόθηκε χτες. Από τις 191 προτάσεις πρώην καποδιστριακών δήμων που κατατέθηκαν, αξιολογήθηκαν θετικά 106 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 83,4 εκ. ευρώ. Από την Ήπειρο, προτάσεις είχαν καταθέσει και οι τέσσερις μεγάλοι δήμοι (το πρόγραμμα αφορούσε αστικούς δήμους, με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων). Το «ναι» πήραν μόνο οι δήμοι Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας. Για όσους δήμους απορρίφθηκαν, αναμένεται η έκδοση νέας προκήρυξης.Για τον δήμο Ιωαννιτών λοιπόν εγκρίνεται κονδύλιο 1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τα πληθυσμιακά δεδομένα (βάσεις της απογραφής του 2001). Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την ένταξη στο ΕΣΠΑ είναι να καλύψει ο Δήμος την ιδία συμμετοχή που προβλέπεται, σε ποσοστό 30%, δηλαδή να βρει 300.000 ευρώ.Η σχετική απόφαση για τη διεκδίκηση του προγράμματος είχε ληφθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2009. Ο φάκελος, σύμφωνα με την προκήρυξη, κατατέθηκε το καλοκαίρι του ιδίου χρόνου. Η διαδικασία της αξιολόγησης κράτησε πάνω από δύο χρόνια. Τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση το υπουργείο Περιβάλλοντος την έχει δικαιολογήσει ποικιλοτρόπως: τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του προγράμματος, εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στου ΟΤΑ, συγκρότηση μητρώου αξιολογητών κ.λπ.Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στους Δήμους αφορά λοιπόν την εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων. Δευτερευόντως, οι Δήμοι μπορούν να επέμβουν στον τομέα των δημοτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
http://epirusgate.blogspot.com/

Σχόλια