Φεύγουμε απο ΔΝΤ-ΕΚΤ και παμε στην BRICS? Αυτο ειναι το Plan B κ.Τσίπρα?

Φήμες θέλουν την κυβέρνηση να ειναι ένα βήμα απο την ένταξη της στην οικονομική δύναμη BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) ως plan B. Εαν δηλαδη αποτύχουν οι συνομιλίες στην εύρεση κοινής αποδεκτής λύσης τότε ο Πουτιν θα δεχθεί στην αγκαλιά του την πρώτη πελάτισσα της νάς οικονομικής δύναμης.Τα μέλη της BRICS είναι όλες τις αναπτυσσόμενες ή πρόσφατα εκβιομηχανισμένες χώρες και διακρίνονται από μεγάλες, ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες με σημαντική επιρροή στις περιφερειακές και παγκόσμιες υποθέσεις. Και οι πέντε είναι της G-20.

Από το 2014, οι πέντε χώρες του BRICS αντιπροσωπεύουν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, με ένα συνδυασμένο ονομαστικό ΑΕΠ των ΗΠΑ στα 16.039.000 εκατομμύρια δολάρια (20% του παγκόσμιου ΑΕΠ) και εκτιμάται 4 τρισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια σε συνδυασμένες συναλλαγματικών διαθεσίμων. Από το 2014, τα έθνη BRICS αντιπροσώπευαν το 18 τοις εκατό της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Βραζιλία κατείχε την προεδρία της ομάδας BRICS το 2014, έχοντας φιλοξενήσει την έκτη σύνοδο κορυφής του ομίλου το 2014.

Οι χώρες των BRICS έχουν λάβει τόσο τον έπαινο και την κριτική από πολλές πλευρές.Ο όρος «BRICS», επινοήθηκε από τον τότε πρόεδρο της Goldman Sachs διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, Jim O'Neill στη δημοσίευσή του, Κτίριο Καλύτερη Παγκόσμια Οικονομική BRIC.


Σχόλια