Από 1 ως 4 μισθούς “μέσα” οι εργαζόμενοι


Τραγικά για την κατάσταση στον τομέα της εργασίας είναι τα συμπεράσματα των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης οι εργοδότες προβαίνουν σε στάση πληρωμών, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το 30% του συνόλου των επιχειρήσεων δεν έχει καταβάλλει στους εργαζοµένους από 1 έως 4 µισθούς το τελευταίο διάστημα.

Οι απολύσεις επίσης βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, ενώ ραγδαία είναι η εξάπλωση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης σε βάρος της πλήρους απασχόλησης µε έκρηξη των ατοµικών συµβάσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τις µισές καταγγελίες εργαζοµένων στο ΣΕΠΕ για παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας το 2010 αφορούσαν µη καταβολή δεδουλευµένων και το 25% καταγγελίες συµβάσεων (απολύσεις).

Καταγράφεται επίσης µείωση 20% των αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα λόγω της µετατροπής των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης το πρώτο δίµηνο του 2011.

Περίπου 60% των διαφωνιών που φθάνουν στο ΣΕΠΕ µεταξύ µισθωτών και ιδιοκτητών εταιρειών κάθε µεγέθους, αφορά τη µη καταβολή δεδουλευµένων.

http://www.newsbomb.gr

Σχόλια