Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα κατακτήσουν τον κόσμο μέχρι το 2050


Η νέα έκθεση υποστηρίζει ότι το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 2050 – εφ ‘όσον οι κυβερνήσεις υλοποιήσουν τις πολιτικές που θα κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση της χώρας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στον κόσμο, δηλαδή των ΗΠΑ, έχει φτάσει σε αδιέξοδο από ένα πολιτικό κόμμα που είναι ριζικά αντίθετο ως προς την επιστήμη του κλίματος, και γενικότερα εχθρικό στο να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρ ‘όλα αυτά, η έκθεση της ΔΕΚΑ για την ενέργεια η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian ισχυριζεται:

  • Ότι η επένδυση που θα απαιτηθεί για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπολογίζεται από τους επιστήμονες ότι είναι πιθανό να ανέλθει σε περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία και θα φθάσει τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια τη δεκαετία 2021 – 2030.
  • Ότι η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί έως και 20 φορές προκειμένου να αποφευχθούν οι επικίνδυνες συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.
  • Ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν των πυρηνικών και του άνθρακα μέχρι το 2050.
  • Ότι η ενέργεια των κυμάτων καθώς και η παλιρροϊκή ενέργεια είναι μάλλον απίθανο να συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια παροχή ενέργειας πριν από το 2020.
  • Ότι η αιολική ενέργεια αντιπροσώπευε περίπου το 2% της ηλεκτρικής ενέργειας το 2009 και θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050.


[treehugger]

http://www.ecotimes.gr/

Σχόλια