Πετάνε έγγραφα με ρουσφέτια στα σκουπίδια!


Έγγραφα, τα οποία αποκαλύπτουν ρουσφέτια, πετιούνται από υπηρεσίες και κόμματα στα σκουπίδια. Ο πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας Νίκος Καραπιδάκης, λέει σχετικά: «Πολιτικοί και κόμματα, επειδή γνωρίζουν ότι τα αρχεία είναι φοβερός έλεγχος, τ,α εξαφανίζουν. Δεν πρόκειται για διοικητική αρρυθμία,αλλά για κανονικότατο κάταγμα στη διαφάνεια. Τρύπα στον έλεγχο των διαδικασιών. Τα ελληνικά κόμματα είναι τα μόνα στην Ευρώπη που δεν τηρούν αρχεία. Και μια χώρα στην οποία ο πολίτης δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο στα πεπραγμένα του κράτους και των θεσμών, έχει δημοκρατικό έλλειμμα. Το ίδιο κάνουν και πολλές υπηρεσίες. Φυσικά, κάποια πράγματα γίνονται από αμέλεια. Αυτή υπάρχει από καταβολής ελληνικού κράτους. Ανενεργά αρχεία τα πετάνε. Πρόσφατα έμαθα ότι ο Δήμος Πάρου πέταξε αρχεία της οθωνικής περιόδου! Επίσης υπάρχει η δαιδαλώδης γραφειοκρατία: Η ελληνική διοίκηση είναι οριακά παραληρηματική. Χάνει τη συνέχεια στην παρακολούθηση των φακέλων. Κάθε φορά που αλλάζει όχι μόνο κυβέρνηση αλλά και υπουργός, δημιουργούνται νέοι φάκελοι για το ίδιο θέμα, τους οποίους παρακολουθούν διαφορετικοί υπάλληλοι. Επιπλέον, επειδή πολλαπλασιάστηκε στις μέρες μας ο θεσμός των συμβούλων, υπάρχουν δύο - τρία διαφορετικά επίπεδα διοίκησης που τηρούν διαφορετικά αρχεία. Και όταν φεύγουν, αυτά χάνονται".
http://www.katoci.com/

Σχόλια