Μέτρα 5 δισ. ευρώ …πριν το καλημέρα για το 2012!


Νέα μέτρα 5 δισ. ευρώ για τη νέα χρονιά, καθώς και κλείσιμο του 2011 με επιπλέον μέτρα ύψους 2,1 δισ. ευρώ, δείχνει ο κρατικός προϋπολογισμός, προσχέδιο του οποίου κατατέθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στη Βουλή. Αυτά τα 5 δισεκατομμύρια θα προέλθουν κυρίως από νέες περικοπές στο εισόδημα και τις συντάξεις, από το νέο μισθολόγιο καθώς και από αυξήσεις έμμεσων φόρων, όπως ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, “ο προσδιορισμός του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 8,5% του ΑΕΠ για το 2011 εξαρτάται προφανώς από τη στάση των ελλήνων πολιτών και της κοινωνίας συνολικά απέναντι στην κρίσιμη κατάσταση της χώρας. Αν δεν υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση σε αυτή την εθνική συλλογική προσπάθεια και με βάση τα ως τώρα δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το έλλειμμα μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5% του ΑΕΠ”…

Για το έτος 2012 η απόκλιση στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης χωρίς διορθωτικά μέτρα, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί στο ΜΠΔΣ, εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 8,7 δισ. ευρώ ή 4,1% του ΑΕΠ. Η απόκλιση αυτή θα προέλθει κυρίως από:

-τη χειροτέρευση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 7,9 δισ. ευρώ. Η επιβάρυνση του ελλείμματος θα προέλθει από τη μείωση των εσόδων κατά 7 δισ. ευρώ (6,4 δισ. ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού και 0,6 δισ. ευρώ του ΠΔΕ), και από την αύξηση των δαπανών, κυρίως για τόκους, κατά 0,9 δισ. ευρώ,

-τη βελτίωση των εθνικολογιστικών προσαρμογών της κεντρικής κυβέρνησης κατά 2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της διαφοράς ταμειακών και δεδουλευμένων τόκων, και τέλος

-η χειροτέρευση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 2,3 δισ. ευρώ.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος απαιτείται πρόσθετη δημοσιονομική προσπάθεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ για το 2011 και 5 δισ. ευρώ για το 2012.

Βαθιά ύφεση

Σε βαθιά ύφεση θα παραμείνει για 4ησυνεχόμενη χρονιά η χώρα, αφού με βάση τα μεγέθη του προϋπολογισμού για το 2012, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να παραμείνει αρνητικός και το 2012 (-2,5%), λόγω της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής και της μεγαλύτερης ύφεσης του 2011.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η οικονομία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2013. Η μείωση και του ΑΕΠ του 2012 αναμένεται να προέλθει από την εγχώρια ζήτηση, η συμβολή της οποίας προβλέπεται στις -4,9 εκατ. μονάδες.

Η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη του 6%, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της αύξησης της ανεργίας. Αντίθετα, η συμβολή του εξωτερικού τομέα αναμένεται θετική (συμβολή 2,4 εκατ. μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ), με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 6,4% και τις εισαγωγές (σταθερές τιμές) να μειώνονται κατά 2,8%.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2012, στο 16,4% του εργατικού δυναμικού (σε εθνικολογιστική βάση), λόγω της συνέχισης της ύφεσης της οικονομίας που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση και της απασχόλησης κατά 1,1%.

Στον αντίποδα, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το 2012 επηρεαζόμενος κυρίως από την χαμηλή εγχώρια ζήτηση και τις διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών. Η αύξηση του εναρμονισμένου ΔΤΚ το 2012 εκτιμάται στο 0,6%.

Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας

(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)2010

2011

20

  1. ΑΕΠ

-4,5

-5,5

-2,5

  1. Ιδιωτική κατανάλωση

-4,5

-6,2

-3,8

  1. Δημόσια κατανάλωση

-6,5

-8,0

-7,5

  1. Επενδύσεις

-16,5

-12,9

-4,0

  1. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

3,8

3,9

6,4

  1. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

-4,8

-6,3

-2,8

  1. Εναρμονισμένος ΔΤΚ

4,7

2,8

0,6

  1. Αποπληθωριστής ΑΕΠ

2,5

1,4

0,4

  1. Απασχόληση

-2,1

-5,3

-1,1

  1. Ποσοστό ανεργίας

11,9

15,2

16,4


Νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις (καθαρή απόδοση)

(ποσά σε εκατ. ευρώ)2011

2012

Φοροαπαλλαγές από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων

0

1.950

Αναβολή πληρωμής έκτακτης παροχής δικαστικών

0

280

Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

1.700

100

Νέο μισθολόγιο

150

950

Εργασιακή εφεδρεία

0

200

Κύριες και επικουρικές συντάξεις, ταμεία πρόνοιας

260

480

Αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

0

800

Προσαρμογή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης

0

250

Σύνολο

2.110

5.010


Διαβάστε εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Σχόλια