Δωρέαν Φαγητό ανά Νομό, από τις Εκκλησίες μας και τις στέγες απόρων.

Διαδώστε τον παρακάτω συνδεσμο σε συνανθρώπους μας που ίσως το έχουν ανάγκη.

Οσοι έχουν blog ας βάλουν μόνιμο σύνδεσμο σε κάποιο σημείο της σελίδας τους.

Μπορεί οι Επικεφαλείς, αυτή τη στιγμή, της Εκκλησίας μας, να μας ντροπίαζουν, αλλά η ορθοδοξία δεν τους ανήκει, η ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι Εκκλησία.

Βοηθήστε τις ενορίες σας, όπου ξέρετε ότι γίνεται έργο.

http://helping.gr/8DE911D1.el.aspx

Σχόλια