"Εθελοντική" έξοδο από την ευρωζώνη, προωθούν οι Γερμανοί


Στο συνέδριό τους στη Λειψία οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης της ευρωζώνης των 17., ωστόσο με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε η εθελοντική έξοδος μιας χώρας-μέλους της ευρωζώνης από το ευρώ.
Με 9 ψήφους κατά και 10 αποχές το κομματικό συνέδριο των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) ψήφισε την πρόταση που προβλέπει εθελοντική έξοδο μιας χώρας από την ευρωζώνη:....
«Σε περίπτωση που μια χώρα είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να εφαρμόσει τους κανόνες που διέπουν το κοινό νόμισμα, τότε της παρέχεται η δυνατότητα, -σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για την έξοδο από την ΕΕ- να βγει από την ευρωζώνη χωρίς όμως να εγκαταλείψει την ΕΕ», αναφέρεται στο κείμενο της σχετική πρότασης που αποδέχθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία οι σύνεδροι στη Λειψία.

Σε καιρό κρίσης οι Χριστιανοδημοκράτες τάσσονται υπέρ της οικονομικής σταθεροποίησης της ευρωζώνης. Για να επιτευχτεί προτείνουν την αλλαγή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών ούτως ώστε να γίνει δυνατή μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος εναντίον μιας χώρας μέλους.

Ζητούν επίσης για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη δυνατότητα να κινεί διαδικασία κατά των χωρών-μελών που παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ταυτόχρονα ζητούν την οικονομική «αναδιάρθρωση» των χωρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη βοήθεια του ευρωπαίου επιτρόπου για τη διαχείριση του ευρώ, ο οποίος θα ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής εξυγίανσης.

Στο κείμενο με τίτλο «Ευρώπη ισχυρή – καλό μέλλον για τη Γερμανία» οι Χριστιανοδημοκράτες τάσσονται για μια ακόμα φορά υπέρ της ΕΕ και του ευρώ, κάνουν λόγο για την υπεράσπιση του ευρώ και από τις 17 χώρες μέλη της ευρωζώνης και ζητούν αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις χρηματαγορές καθώς και την υιοθέτηση φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, εν ανάγκη μόνο στην ευρωζώνη, σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν ΕΕ και ΗΠΑ.

Παράλληλα απορρίπτουν την έκδοση ευρωομολόγων, υπογραμμίζουν τη αναγκαιότητα μιας ανεξάρτητης ΕΚΤ.

Το κόμμα της Άγκελα Μέρκελ καθιστά σαφές ότι επιδιώκει την διατήρηση της ΕΕ, θέλει ωστόσο να διασφαλίσει στις χώρες-μέλη, που μπορούν και θέλουν να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς τη δυνατότητα να το πράξουν. Στις υπόλοιπες χώρες όμως θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ακολουθήσουν.

Αναφορικά με την Τουρκία το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην «προνομιακή εταιρική σχέση» απορρίπτοντας την πλήρη ένταξη της γείτονος στην ΕΕ.

http://www.dailynews24.gr/
http://ksipnistere.blogspot.com/

Σχόλια