Πάει ο παλιός ο χρόνος, τα νέα τεκμήρια έρχονται


«Ποδαρικό» με ... διπλά τεκμήρια κάνει το 2012 στους έλληνες φορολογουμένους. Στο «παρά τρία» της αντίστροφης μέτρησης για τη νέα χρονιά, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε οδηγίες προς τις (κλειστές λόγω απεργίας σήμερα) εφορίες, για το πώς θα υπολογίζουν το εισόδημα κάθε έλληνα με το γύρισμα του χρόνου.

Με το σύστημα που καθιερώνει η κυβέρνηση, δεν θα έχει σημασία πόσα βγάζει ή πόσα δηλώνει κανείς, αλλά... πώς θα υπολογίζει η εφορία από μόνη της το εισόδημά του –και τους φόρους φυσικά.

Με εγκύκλιο που έστειλε σε όλες τις ΔΟΥ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Γιάννης Καπελέρης, τις ειδοποιεί ότι ... "από Δευτέρα" δεν θα ισχύουν τα γνωστά ως σήμερα τεκμήρια διαβίωσης αλλά τα νέα που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι φέτος και που είναι ... διπλάσια από αυτά που εφαρμόστηκαν επί 2 χρόνια τώρα.

Συγκεκριμένα αυξάνονται από 33% έως και 71% τα τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. Τα τεκμήρια για την κατοχή πισίνας αυξάνονται 60%. Από 43,5% έως 50% αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για τα μηχανοκίνητα σκάφη και έως 200% για τα σκάφη ανοικτού τύπου

Τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, αποτελούν «παγίδα» όχι πια μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν προκλητικά χαμηλά εισοδήματα, αλλά ακόμα και για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχοι που διαθέτουν ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι στο χωριό και ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού.

Όσον αφορά στα σπίτια, το τεκμήριο για τις κατοικίες υπολογίζεται για τα 80 πρώτα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων της με 40 ευρώ (αντί 30 ευρώ που ίσχυε) ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα επόμενα από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά «δείχνουν» εισόδημα 65 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (αντί 50 ευρώ που ίσχυε). Από 121 μέχρι και 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων υπολογίζονται 110 ευρώ το τετραγωνικό (από 80 ευρώ που ήταν), τα 201 έως 300 τετραγωνικά "πάνε" με 200 ευρώ (αντί 150) το τετραγωνικό και για τα πέραν των 300 τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, υπολογίζονται εισόδημα 400 ευρώ (αντί 300 ευρώ) για κάθε τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ (από 30 ευρώ) το τετραγωνικό μέτρο. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.

Oι φορολογούμενοι που δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης θα φορολογηθούν όχι για τα πραγματικά τους εισοδήματα, αλλά για τα τεκμαρτά που προκύπτουν βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα:

Για τα αυτοκίνητα το νέο τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται ως εξής:

- Για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ).
- Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ (από 300 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.
- Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ (από 500 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
- Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ (από 700 ε

Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).

Για τα σκάφη, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων ταχύπλοων ή μη, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τα μέχρι πέντε (5) μέτρα μήκος ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το κάθε μέτρο.

Για κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής:

α) για τα ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,

β) για τα πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

γ) για τα πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

δ) για τα πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα ολικού μήκους δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

ε) για τα πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα ολικού μήκους είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

στ) για τα πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και

ζ) για τα πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.


Διευκρινίζεται ότι όταν το μήκος του σκάφους αναψυχής δεν είναι ακέραιος αριθμός τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων.

Για τις πισίνες, αν είναι εξωτερική και μέχρι 60 τετραγωνικά μέτρα, τότε συνυπολογίζεται τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα 160 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών υπολογίζονται 320 ευρώ στο τετραγωνικό μέτρο.

Με άλλες διατάξεις, δεν υπολογίζεται η δαπάνη που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης μέχρι και την 31.12.2013.

http://www.protothema.gr/

Σχόλια