Με κλειδάριθμο η online ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ


Κλειδάριθμο θα πρέπει να πάρουν από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μετά από υποβολή online αίτησης απόδοσης λογαριασμού, όσοι θέλουν να λαμβάνουν μέσω του διαδικτύου βεβαιώσεις...
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Τη διαδικασία προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιρώντας από τη νέα πιστοποίηση μόνον τους συμβολαιογράφους και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του εργοδότη.
Για τα πρόσωπα αυτά η μετάπτωση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα γίνει αυτόματα και θα εξυπηρετούνται με τους κωδικούς (όνομα χρήστη και συνθηματικό) που ήδη κατέχουν. Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα μπορεί, ωστόσο, να αναστέλει τις πιστοποιήσεις αν διαπιστωθούν, σε ελέγχους, παραβάσεις.

Σχόλια