Πάνος Καμμένος: Επείγον


Επείγον

Έχουμε καί άλλες αναφορές που όχι μόνο επιβεβαιώνουν το ένταλμα σύλληψης αλλά εμπλέκουν ευθέως και τα παιγνίδια τής Goldman Sachs μέ τήν Ελλάδα..
Παπαδήμο Goldman Sachs και συγκυβερνώντες ετοιμαστείτε...

by Tom Heneghan, International Intelligence Expert
Tuesday January 24, 2012

Russian Prime Minister Vladimir Putin (left) vs financial terrorist George Soros

UNITED STATES of America - It can now be reported that the Russian Federation and its Prime Minister Vladimir Putin has issued an arrest warrant for noted financial terrorist and Hungarian bank dick, George Soros.

Russian Intelligence has fingered Soros for using cross-collateralized compounded Swedish and Danish foreign currency derivatives for the purpose of an attack on the Russian stock market.

Note: Soros use of these cross-collateralized compounded derivatives utilizing Luxembourg banks violates the terms of the Basil II European Union banking agreement.

Item: Both the IMF (International Monetary Fund) and European INTERPOL are preparing a "Red Notice" against not only Soros but Bush-Clinton Crime Family Syndicate financial stooge Marc Rich and his Swiss-based Richfield Commodities Brokerage firm.

Putin has also recently confronted Federal Reserve Chairman Bernard Bernanke and told him that the Russian Federation will no longer tolerate the use of individuals like George Soros and Marc Rich in massive foreign currency derivative fraud that is destabilizing the world economy.

In other words, folks, there will be NO backdoor QE3 using derivatives tied to George Soros and Marc Rich.

P.S. We can also divulge that the government of Greece has joined John Hancock insurance company in a class action lawsuit against the criminal U.S. banking giants Goldman Sachs and J.P. Morgan.

The class action lawsuit accuses both Goldman Sachs and J.P. Morgan of fraudulent sales practices in the marketing of bogus mortgage-backed securities from the year 2003 to 2007.

Goldman Sachs and J.P. Morgan sold these bogus financial instruments to the government of Greece while at the same time they were actually shorting these financial instruments in offshore hedge funds on the Isle of Man and the Cayman Islands.

P.P.S. At this hour the government of Greece is ready to leave the European Union and try to save their nation similar to that which took place in Iceland.


Πάνος Καμμένος in FaceBook

Σχόλια