Το πρόσωπο του κακού....

 Το πρόσωπο του κακού......δεν φτάνει μόνο για να είσαι κακός.


Θα πρέπει να συντελούν και άλλοι λόγοι...Σχόλια