Καταρρέει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα των μνημονίων


Τα έσοδα των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην κατασκευή αυτοτελών έργων κατέγραψαν σοβαρή μείωση της τάξης του 36%, σύμφωνα με μελέτη της ICAP Group. Η πτώση αφορά στα έτη 2011 - 2012. Παράλληλα την περίοδο 2008-2012 παρατηρούνται απώλειες 186.000 θέσεων εργασίας.
Μέχρι το 2006 όλα πήγαιναν καλά και μάλιστα εκείνη η χρονιά, το 2006, ήταν η κορύφωση του κλάδου και συνέβαλε κατά 7,8% στο ΑΕΠ της χώρας.


Όμως λίγα χρόνια μετά, το 2011 συγκεκριμένα, η συμμετοχή του μειώθηκε μόλις στο 2,2%. Η συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση ανερχόταν σε 8,7% το 2008, έκτοτε όμως παρατηρείται συνεχής μείωση του ποσοστού συμμετοχής, για να φτάσει στο 5,6% το Β΄ Τρίμηνο του 2012. Συνολικά, την περίοδο 2008-2012 παρατηρούνται απώλειες 186 χιλ. θέσεων εργασίας.
Ύφεση και ψαλίδι στις δημόσιες επενδύσεις
H ίδια μελέτη επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι περικοπές στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και η μείωση στις δημοπρασίες δημοσίων έργων επέφεραν μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας δημοσίων έργων.
Πολύ χειρότερα, η οικονομική ύφεση η οποία έχει πλήξει τη χώρα έχει επιφέρει μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αύξηση του αδιάθετου αποθέματος ακινήτων και μείωση των χορηγήσεων δανείων, με αποτέλεσμα να πληγεί και ο τομέας κατασκευής ιδιωτικών έργων.
Αυτό οδήγησε στη δραστική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων ιδιαίτερα την τριετία 2009-2011, γεγονός το οποίο έφερε σοβαρές ανακατατάξεις στον κλάδο, όπως υποβαθμίσεις επιχειρήσεων σε χαμηλότερες τάξεις πτυχίων, πτωχεύσεις, παύση λειτουργίας ορισμένων εταιρειών και γενικότερα σταδιακή μείωση του αριθμού των εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης.
Σύμφωνα  με την ίδια έρευνα, το μέγεθος αγοράς των τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης-5ης τάξης (έσοδα μόνο από την κατασκευή αυτοτελώς εκτελούμενων έργων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό) παρουσιάζει μείωση από το 2009 και συγκεκριμένα υποχώρησε κατά 7,8% το 2011/10. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2012 με εκτιμώμενο ποσοστό της τάξης του 36%. Οι εταιρείες 6ης και 7ης τάξης αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (40% και 46% αντίστοιχα το 2011).
Εάν ληφθούν υπόψη τα έσοδα των επιχειρήσεων τόσο από την κατασκευή ιδίων έργων όσο και από κοινοπραξίες, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης μειώθηκε κατά 13,5% το 2011/2010.
Στο συνολικό μέγεθος αγοράς (ίδια έργα και κοινοπραξίες) τα έσοδα από την κατασκευή ιδίων έργων αντιπροσωπεύουν το 58% του συνόλου και τα έσοδα από την κατασκευή έργων σε κοινοπρακτική βάση το 42%.Αξιοσημείωτο είναι ότι τα έσοδα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από την κατασκευή έργων στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο στο σύνολο της αγοράς (περίπου 36% το 2011).
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σχόλια