1.568 θέσεις εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ

Σε 1568 ανέρχονται οι θέσεις με νέους κωδικούς που προσφέρονται από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ο αριθμός αυτός προκύπτει μετά από την επεξεργασία των στοιχείων στην οποία προχώρησε το news.gr. Βέβαια παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις στις θέσεις αυτές να εντάσσονται και όσες προσφέρονται μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας αλλά και θέσεις που έχουν καλυφθεί. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν ή να μεταβαίνουν στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΔ προκειμένου να τους γνωστοποιηθεί αν είναι ακόμα διαθέσιμη η προσφερόμενη θέση για την οποία ενδιαφέρονται.Από τις 1.568 θέσεις, που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων , διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 176 θέσεις εργασίας για υπαλλήλους γραφείου που θα μπορούσαν να τις διεκδικήσουν όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ανεξάρτητα από το πτυχίο τους καθώς και 9 θέσεις πωλητών.
Από τις θέσεις που απαιτούν συγκεκριμένο πτυχίο οι περισσότερες απευθύνονται σε πτυχιούχους πληροφορικής καθώς ο αριθμός τους είναι 1096 (πιθανόν να αφορούν και τα κοινωφελή προγράμματα). Από τις άλλες ειδικότητες προσφέρονται θέσεις σε 89 οικονομολόγους, 25 νοσηλευτές, 57 γεωπόνοι , 27 κοινωνικοί λειτουργοί, 21 ψυχολόγοι.

Σχόλια