Μια απλή ερμηνία του συμβόλου στο Αμερικάνικο δολάριο.Μια απλή ερμηνία του συμβόλου στο Αμερικάνικο δολάριο.

Σχόλια